6.4
10
7 votes

奇门遁甲 (2017)

烂片一部

在一个妖孽横行,天象大乱的时代,外星妖物侵袭而来。此时江湖上精通“奇门遁甲”之术的神秘组织“雾隐门”挺身而出,其首领老大(伍佰 饰)、弟子诸葛青云(大鹏 饰)、铁蜻蜓(倪妮 饰)和雾隐七子等众人各怀所长。另一方面,诸葛青云途中寻找新一代掌门小圆圈(周冬雨 饰)之时,新晋捕快刀宜长(李治廷 饰)为救铁蜻蜓亦被牵连在内。一时间,风云涌起,“天外来客”与“雾隐门”之间的正邪之战即将引发,一场新的奇幻危机正在来临。

Original Title: 奇门遁甲

导演:
  • Yuen Woo-ping
编剧:
  • 年: 2017
  • 片长: 113 min.
  • 国家:
  • Language: 普通话

Zhou Dongyu

Xiao Yuan

Dong Chengpeng

Zhuge Qingyun

Ni Ni

Metal Dragonfly

Aarif Lee

Wan Yizhang

Wu Bai

Boss
写一个人

Sorry, no results found.